Overlangel

Goede Doelen Week Herpen-ONK

Goede Doelen Week Herpen/ONK (Overlangel-Neerloon-Keent) organiseert jaarlijks een gezamenlijke collecte voor 11 erkende goede doelen in de maand april. Hiermee zijn we in 2017 gestart en hiervoor hebben we een gemeentelijke vergunning. De doelen zijn voortgekomen uit collectes die al in onze dorpen werden georganiseerd voorheen en waarvoor we contactpersonen hebben. Deze doelen mogen nog wel bij u aan de deur kloppen voor speciale acties, maar niet voor de reguliere landelijke collecte.

Op de websites van de goede doelen vindt u de beste up-to-date informatie waaraan giften worden besteed. Naast wetenschappelijk onderzoek zijn dit ook sociaal maatschappelijke activiteiten.

De volgende landelijke doelen ondersteunen wij:

Onze werkwijze is als volgt: in de week voorafgaand aan de collecte geven onze collectanten huis aan huis de envelop met informatie over de collecte en een invulformulier waarop de deelnemende goede doelen zijn aangegeven af. In de collecteweek daarop worden op dinsdag en woensdag de enveloppen, met daarin uw gift, weer opgehaald. U bepaalt zelf hoeveel u aan elk goed doel wilt geven. Vult u alleen het totaalbedrag in, dat u in de envelop heeft gestopt, dan verdelen wij dit over alle goede doelen.

Wij trekken samen op met andere goede doelen weken in de gemeente Oss en voeren gezamenlijke pr in dagbladen, facebook en lokale tv omroepen, naast eigen lokale pr.

Wat zou het fantastisch zijn als we in deze tijd op uw steun mogen rekenen. Mede namens alle aangesloten goede doelen en ons als organisatie hartelijk dank voor uw gift!

Met vriendelijke groet: werkgroep GDW Herpen-ONK.