Overlangel

Wie of wat is BIO?

BIO - Bouwen In OverlangelEind 2018 en begin 2019 zijn op initiatief van Dorpsraad Herpen informatieve en inventariserende bijeenkomsten geweest om onder de inwoners van Neerloon-Overlangel-Keent (NOK) de woonbehoefte te peilen. Voor deze bijeenkomsten was een grote belangstelling.

Duidelijk kwam naar voren dat er behoefte is aan nieuwe woningen zodat jeugd in NOK kan blijven wonen en doorstromers, jong en oud, ook binnen hun dorp kunnen verhuizen naar een grotere of kleinere woning.

Maar er is geen bouwgrond in onze kernen, althans niet door de gemeente aangeboden.

Voortvloeiend uit deze bijeenkomsten is er vanaf begin 2019 een groep, voornamelijk jongeren, aan de slag gegaan om te onderzoeken en verder te inventariseren welke mogelijkheden er zijn en welke wensen er precies leven.

Inmiddels zijn ook een aantal 'ouderen' aangesloten.

Onder de naam BIO, Bouwen in Overlangel, zijn er gesprekken geweest met Dorpsraad en gemeente welke mogelijkheden er allemaal zijn en tegen welke voorwaarden.

Inmiddels, eind 2020, is BIO zo ver dat ze zich officieel als CPO-vereniging gaan oprichten om plannen verder uit te werken.

Deze plannen behelzen 2 bouwlocaties: locatie voormalige basisschool midden in het dorp en een locaties aan de Overlangelseweg/Kromstraat.

In andere artikelen/bijlagen kan op deze site de ontwikkeling gevolgd worden. Van reeds gevoerde correspondentie tot schetsjes van bouwmogelijkheden.

En bij vragen neemt u contact op met het bestuur van BIO. Te bereiken via dit mailadres:
bio@overlangel.nl

Artikelen/bijlagen

Nieuwsbrieven

Formulieren

Communicatie

Locaties